Checklista för ADHD hos barn – Lär känna igen symptomen!

Checklista för ADHD hos barn

Checklista för ADHD hos barn – ADHD är en av de vanligare funktionsvariationerna. Att barn har spring i benen, svårt att sitta still eller att lyssna och fokusera är helt vanligt för barn i många åldrar. Men när kan det vara dags att börja titta lite närmare på de tendenser som ditt barn uttrycker?  

Om ditt barn upplever många eller några av symptomen för ADHD och du tycker att dessa tendenser varar hela tiden, så kan det vara rätt val att besöka lämplig specialist. Vi har gjort en checklista över några av de vanligaste symptomen när det kommer till barn med ADHD.  

Svårt för fokus 

Barn med ADHD har ofta svårigheter att hålla fokus på någonting under en längre tid. Detta kan visa sig vara extra svårt om barnet gör någonting som hen finner ointressant och tråkigt. Kanske har ditt barn svårt att lyssna, eller svårt att ta till sig längre och mer detaljerade instruktioner?  

Detta kan göra skoltiden mycket utmanande för ditt barn, då hen säkerligen kommer att behöva studera ämnen som inte är intressanta eller underhållande.  

Hyperfokus 

Symptomen för hyperfokus är exakta motsatsen till föregående symptom. Om ditt barn upplever att någonting är intressant och spännande kan hen hamna i hyperfokus.  

Hyperfokus beskrivs ofta som ett stadie där barnet är så engagerade i en viss aktivitet att de inte märker av att det har gått flera timmar sedan start.  

Barn som intresserar sig för exempelvis TV-spel på en ovanligt hög nivå och inte kan lägga ifrån sig konsolen kan vara ett tecken att hålla utkik efter. Detta behöver självklart inte betyda att ditt barn har ADHD, men är ofta en god måttstock om du redan misstänker och ser andra symptom i kombination med detta. 

Lättdistraherad 

ADHD kan göra det väldigt svårt att lägga ifrån sig eller dra bort fokus från alla olika sinnesintryck. Därför kan barn med ADHD ofta bli distraherade av sin miljö ganska lätt, och hoppa ifrån en sak till en annan snabbare än vanligt.  

Svårt att varva ner  

Huvudanledningen till att många barn med ADHD har svårt att varva ner är för att de har väldigt aktiva tankar och väldigt mycket av dem. Många med ADHD beskriver att det kan kännas väldigt rörigt och snurrigt i huvudet. Detta kan i sin tur leda till svårigheter att somna om nätterna, och svårigheter med att varva ner.  

Har du en lång läggningstid med ditt barn och tror du att detta beror på att hen inte kan varva ned, kan det vara en god idé att titta på resten av checklistan för att se ifall det kan finnas en misstanke om ADHD. 

Svårigheter med att komma igång 

Folk i alla åldrar har ofta svårt att komma igång med olika aktiviteter och uppgifter. Detta påverkar ofta inte själva processen. När de väl kommer igång så går det bra, men att jobba upp en bra start kan vara utmanande.  

Det kan hjälpa om du är med ditt barn när hen behöver starta en uppgift, för att tillsammans få ett fokus på just den uppgift som behöver göras. Detta kan exempelvis vara läxor, städa sitt rum eller ordna i sin garderob.  

Svårigheter med att avsluta en uppgift 

I samma veva som det kan vara svårt för personer med ADHD att starta projekt, kan det även vara svårt att avsluta dem. Folk med ADHD upplever ofta att mittenpartiet är det enklaste, och att de sista avslutande detaljerna ofta kan ligga orörda och bortglömda under långa perioder.  

Ett vanligt exempel är att barnet börjar städa sitt rum, eller rita en tavla, men slutar abrupt mitt i, utan att fullfölja städningen eller målstunden vilket leder till att många uppgifter fortfarande behöver fullföljas så småningom.   

Svårt för att hålla ordning och organisera  

Barn med ADHD kan ofta uppleva svårigheter med att organisera. Detta kan synas i skolarbete och andra individuella projekt som kräver noggrann planering i förväg. De kanske även har svårt att hålla tider.  

Glömska 

Det är vanligt att barn med ADHD ofta glömmer bort småsaker. Några exempel på detta kan vara egna ägodelar såsom husnycklarna, mobilen, mössor eller ha svårt för att passa tider. Det är även vanligt att barnet blir stressat eller ledsen när hen inser att de inte kan komma ihåg att hålla reda på sina saker.  

Du kan hjälpa ditt barn genom att hålla lugnet och visa att det är okej att glömma saker, och att det händer alla.  

Känna sig rastlös 

Det är vanligt att lärare eller andra vuxna ber barnet att sitta still på lektionen eftersom de är aktiva, pratglada och ibland även beskrivs som att “ha myror i brallan”. Det kan vara väldigt svårt för barn med ADHD att sitta still under längre perioder, då de enkelt kan bli rastlösa och har svårt att fokusera.  

Symptomen för ADHD brukar synas redan vid ung ålder och för att kunna fastställa en diagnos så är det ofta ett krav att dessa symptom ska ha varit närvarande sedan innan ditt barn fyllt 12 år.  

Kom ihåg att dessa symptom endast är ett litet antal av vad ditt barn upplever, och ditt barn behöver heller inte ha alla symptom för att diagnostiseras med ADHD. Denna lista är inte heller ett sätt att fastställa diagnos för just ditt barn.