Feber hos barn

Feber hos barn

Feber innebär att man får högre kroppstemperatur än man normalt har. Den normala kroppstemperaturen varierar dock från individ till individ, men brukar ligga kring 36-37 grader. Man brukar säga att man har feber om kroppstemperaturen ligger på runt 38 grader eller högre. När man till exempel får en infektion så är febern kroppens sätt att försvara sig mot den. Febern i sig är inte farlig, utan det är orsaken till febern som kan vara farlig, därför behöver man nödvändigtvis inte uppsöka läkare varje gång man får feber. Barn får lätt feber, men det innebär inte att de är särskilt sjuka för det. Det viktigaste är att ha koll på barnets hälsa i övrigt. Det kan till exempel vara barnets energinivå, huruvida barnet äter och dricker, eller om barnet verkar ha ont någonstans. Man kan också märka det på barnets sömnvanor eller om barnet gnäller mer än vanligt. Barn med feber kan också bli förvirrade, men det är helt ofarligt och går ofta över efter en stund. Ett barn som är förvirrat när det har feber kan se och höra saker som inte finns i verkligheten. Det kan också uppfatta omgivningen på ett helt annorlunda sätt än det vanligtvis gör. Även om man som förälder kan tycka att det är obehagligt så är det bara att vänta ut det eftersom det försvinner av sig självt.

Ta tempen på barnet

Ofta känner man på barnet om det har feber, eftersom barnets panna och övriga kroppsdelar kan bli mycket varma. Men om man vill säkerställa att barnet verkligen har feber så kan man ta tempen på det. Det finns två tillvägagångssätt när man ska ta tempen, ena sättet är att ta tempen i örat och andra sättet är att ta tempen i rumpan. När barnet är litet är det dock rekommenderat att ta tempen i rumpan eftersom barnets hörselgångar är så pass små att man kan riskera att skada barnet. När barnet sedan växt lite kan man ta tempen i örat i fortsättningen. När man ska ta tempen i örat behövs en särskild örontermometer. Den finns att köpa på alla apotek.

Sök vård om barnet har symtom

Läkare bedömer febern lite olika beroende på hur gammalt barnet är. Men också efter vilka symtom barnet visar. Det finns dock vissa fall när man bör uppsöka läkare och de är, om barnet är yngre än tre månader och har en temperatur på 38 grader eller mer, om barnet är sex månader eller yngre och har en temperatur på 39 grader eller mer, samt om barnet är mellan sju månader och två år med en temperatur på 39 grader eller mer och visar symtom på förkylning. Men givetvis finns det akuta fall där barnet måste få vård omgående och det är till exempel om barnets feber överstiger 41 grader, om barnet är mycket sjukt och om barnet verkar ha mycket ont och inte kan sluta gråta. Om barnet inte verkar visa några symtom kan man avvakta lite, men man måste se till att barnet dricker ofta och vilar mycket. Ett barn med feber kan snabbt bli uttorkat och det är därför mycket viktigt att det får i sig mycket vätska. Om det behövs så kan man också ge barnet febernedsättande läkemedel.