När bör man klippa tungbandet på barn?

När bör man klippa tungbandet på barn?

Ett för kort tungband hos barn är ganska vanligt förekommande och kan faktiskt också ge upphov till en hel del besvär hos småbarn. Men att själv kunna avgöra om och när tungbandet bör klippas, kan dock vara ganska svårt att avgöra som förälder. Detta är några tecken som du kan hålla utkik efter och några risker som detta mindre ingrepp kan innebära.

Hur vanligt är det att tungbandet klipps hos barn?

Att klippa tungbandet hos barn är faktiskt mer vanligt än du kanske tror. I Sverige så görs cirka 3000 ingrepp varje år, men då räknar man också med ett väldigt stort mörkertal eftersom privata kliniker inte har skyldighet att registrera detta.

Många ingrepp görs i onödan

Många läkare menar dock att hetsen kring att tungbandet måste klippas ofta är överdriven. Många föräldrar drar för hastade slutsatser och anmäler att ingreppet måste göra utan att någon läkare ens har tittat på barnet och därmed kunnat göra en bedömning att tungbandet måste klippas.

Så om ditt barn visar tecken på att tungbandet är för kort och därmed ger upphov till besvär, säkerställ att du har en läkares godkännande innan ingreppet bokas även när du ska göra det på en privat klinik.

Vilka symptom kan tyda på för kort tungband?

Det finns dock vissa tecken och symptom som du kan hålla extra utkik efter för att kunna avgöra om ett läkarbesök bör bokas in eller inte. Även fast det är mer vanligt att tungbandet klipps när barn är i en väldigt tidig ålder, så får läkare också frekvent patienter som är något äldre och i vissa fall även tonåringar. De allra vanligaste symptomen på för kort tungband är till exempel:

  • Småbarn som är svåra att amma och inte har möjlighet att suga mjölk från bröstet
  • Svårigheter med uttal (framförallt bokstaven S och R)
  • Barnet har svårt att slicka sig om läpparna

När måste ett ingrepp göras?

Det finns också vissa tillfällen då det är nödvändigt att klippa tungbandet och detta är om ditt barns tunga är nedbundet. Det gör det väldigt svårt att amma barnet då tungan inte når ned till tandraden på underkäken.

I många fall kan amningen göras enklare genom flera olika metoder. Att klippa tungbandet bör därför vara en sista utväg ifall barnmorska eller logoped har gjort en bedömning att detta är nödvändigt för ditt barn.

Finns det några risker med ingreppet?

Att klippa tungbandet är inget stort ingrepp och du kan därför känna dig trygg och säker i att ingreppet går till på rätt sätt. Den enda risken som kan inträffa är att mynningen till spottkörtlarna kan skadas om ingreppet inte utförs korrekt. Detta är dock ingenting som har hänt ännu i Sverige.

Så säkerställ att du går till en licenserad klinik och räkna med att det kan blöda en hel del under behandlingen. Detta är ingenting som är farligt och går snabbt över.

Hur går behandlingen till?

Men hur går då egentligen klippning av tungbandet till och vad kan du förvänta dig? När det korta tungbandet orsakar problem så klipper man helt enkelt av det med ett eller två klipp.

Innan ingreppet kommer ditt barn få en bedövande sockerlösning. Om ditt barn är något äldre kan det dock även krävas narkos eftersom ingreppet är mer smärtsamt ju äldre ditt barn är. Behandlingen går snabbt och smidigt till och symptomen kommer att minska direkt efter ingreppet.

Om du upplever att amningen är problematisk eller om ditt barn läspar, så kan det vara värt att uppsöka en läkare för att detta ska ses över!